Plan de prevenire a generarii deseurilor

Masuri de prevenire a generarii deseurilor

Se propun urmatoarele masuri :
1. Reducerea la sursa a deseurilor
– restrictii la cumparare a unor produse de tip accesorii ce
sunt supraambalate;
– materiile prime se vor achizitiona neambalate sau cu
ambalaj la schimb
2. Utilizarea eficienta a resurselor;
Materiile prime utilizate in procesul de productie sunt : materialele
tip placa de PAL, materialele tip banda de cant, accesorii de gen
feronerie;
  Din punctul de vedere al utilizarii eficiente a materiilor
prime tip PAL, se va urmarii proiectarea judicioasa a
procesului de croire folosindu-se programe specializate
de optimizare a croirii materialelor tip placa,
  Din punctul de vedere al utilizarii eficiente al materialele
tip banda de cant se va seta masina de cantuit ca sa lase
si sa taie un minim de material la capete si se va institui o
faza preliminara de verificare a modului de dispozitie a
canturilor pe produsul finit, masura ce ar trebui sa duca
la disparitia operatiilor de recantuire si/sau schimbare a
canturilor aplicate.
  Din punctul de vedere al utilizarii eficiente al materialele
tip accesorii (feronerie) – se va urmarii ca procesul de
proiectare sa tina seama de recomandarile
producatorilor de feronerie in sensul minimizarii partilor
necesare;
3. Achizitionarea unor utilaje moderne care pot prelucra eficient
un produs;
– In vederea prelucrarii eficiente a materiilor prime tip PAL s-a
achizitionat un utilaj tip circular taiat in pachet cu comanda
computerizata care minimizeaza nu numai pierderile
datorate croirii dar si manipularea manuala a placilor.
Manipularea manuala a placilor poate duce la lovirea
acestora si generarea de deseuri prin marirea latimii de
tivire;
– In vederea prelucrarii eficiente a materiilor prime tip PAL,
CANT si Accesorii se va achizitiona un pachet de programe
de proiectare care va creste gradul de utilizare al materiilro
prime;
4. Monitorizarea fluxului de materii utilizate si rezultate;
– Se introduce in fisa postului de sef de sectie obligativitatea
gestionarii deseurilor si calculul zilnic al procentului de
utilizare al materiilor prime;
– Se introduce in fisa postului de sef de sectie obligativitatea
semnalarii depasirilor procentului de deseuri mediu si
obligativitatea luarii de masuri pentru preventie si
remediere
5. Instruirea angajatilor;
– Se introduce in fisa postului de sef de sectie obligativitatea
verificarii permanente a nivelului de instruire si a
rezultatelor fiecarui salariat din sectie; In cazul in care apar
rebuturi datorita prelucrarii sau transportului imputabile
acestora se vor lua masuri de reinstruire a acestora precum
si de imputare a pierderilor, aceasta fiind de fapt o
importanta masura de preventie !
– Se introduce in fisa postului de sef de sectie obligativitatea
scoaterii din productie a salariatilor insuficient instruiti sau
cu rezultate slabe
6. Stabilirea unui program de  reciclare a deseurilor ;
– Resturile utilizabile rezultate din croirea materiilor prime
se vor pastra si se va tine evidenta lor, urmand ca la
aparitia unei noi comenzi pe acea culoare/decor sa se
faca incadrarea (croirea) inclusiv pe acestea;
– Pentru resturile utilizabile rezultate din croirea materiilor
prime care nu au avut miscare mai mult de 30 zile se va
propune un mod de utilizare a lor exemplu :
I. Producerea de mic mobilier in vederea revanzarii
II. Producerea de mobilier pentru societate
III. Producerea de mic mobilier cu destinatie
sponsorizare
7. Lista ce cuprinde deseurile rezultate din activitate este :
– Deseuri de PAL si rumegus – nepericuloase;
– Deseuri de Cant si rumegus de plastic – nepericulos
– Deseuri de hartie/Carton rezultate in urma dezambalarii
unor materii prime – nepericulor
– Deseuri tip gunoi menajer – nepericulos
In cazul in care apar si alte genuri de deseuri, seful de atelier va
sesiza conducerea spre a organiza clasificarea, gestiunea si
eliminarea lor
8. Evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase;
– Anual se va contacta o societate specializata si/sau un
consultant de mediu pentru a face aceasta evaluare
9. Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si
reciclarea deseurilor;
– Societatea specializata cu care colaboreaza societatea noastra
in vederea eliminarii si reciclarii deseurilor este REBU SA
10. Incurajarea repararii produselor defecte;
– S-a marit perioada de garantie a produselor societatii de la 1
an la 2 ani si pentru societatile comerciale in vederea
incurajarii repararii produselor defecte;
– S-a introdus in certificatul de garantie si rubrica unde se
specifica ca daca produsul s-a defectat din cauze imputabile
beneficiarului, acesta se va putea repara contra cost;
– S-a introdus in manualul de utilizare un capitol mai amplu cu
masuri de prevenire a defectarii produselor
Prezentul Plan de preventie se va anexa ROI si va fi respectat si urmarit de catre toti
salariatii cu responsabilitati
Prezentul Plan de preventie se va reevalua anual sau de oricate ori este nevoie
Prezentul Plan de preventie se va afisa pe site-ul unitatii si in suport hartie la loc vizibil.